MÜBARƏK AŞURA MEHİ

Böyük Rəhbər Həzrət Ayətullah Seyid Əli Xameneinin sözlərinə əsasən qanlı məhərrəm hərəkatına bir baxış   Aşuranın mübarək mehi Allah-Taalaya şükür edirik ki, yenidən bərəkətli məhərrəm və Aşura ərəfəsində yaşamaq, həm canımızı, həm elmi, ruhi və fiziki qüvvələrimizi Aşuranın mübarək mehindən və həzrət Əbu Abdullahın (ə) lütf mənbəyindən bəhrələndirmək səadətini bizə nəsib etdi…   Kitаbın аdı:…………………Mübarək Aşura mehi Tərcümə еdən:……………………….İbrahim Mirzə Nəşr еdən:…………………………….”Üfüqe-fərda” Çаp tаriхi:………………………………………….2013 Çаp növbəsi:……………………………………Birinci Tirаj:…………………………………………………3000