TARİXİN ƏBƏDİSİ

MÜƏLLİF: HƏZRƏT AYƏTULLAH SEYİD ƏLİ XAMENEİ

May 21, 2018

Əgər bu gün bütün xalqlar böyük bir mədəni müsabiqədə iştirak etsə, beynəlxalq müsabiqənin mövzusu hər bir xalqın fikri məktəbinin tərbiyə etdiyi ən yüksək nümunəsinin təqdimatı olsa, belə ki, hər bir məktəb və cərəyan bütün səyini öz ən üstün insan məhsulunu göstərməyə yönəltsə, heç bir maneə olmadan, heç bir məhdudiyyət olmadan öz əməli örnəyini ortaya qoya bilsə, şübhəsiz, biz müsəlmanlar Əli ibn Əbu Talibi təqdim etməklə müsabiqənin mübahisəsiz qalibi olacağıq. Məlumatlı və təəssübsüz xalqlar bu qələbənin qarşısında təslim olacaqlar…

One Comment

  • Nurlan May 29, 2018 at 10:16 am

    Allah rehbere ömür versin. O gözümüzün nurudur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

16 − sixteen =