ƏSRİN İMAMI MEHDİ SAHİBƏZ-ZAMANLA (Ə) TANIŞLIQ

MÜƏLLİF: ƏLİ ƏSĞƏR RİZVANİ

June 1, 2018

İslamın, xüsusi ilə də Әhli-bеyt məktəbinin fundamental mövzularından biri “Məhdəviyyət” mәsәlәsidir. İslamın əzəmət və İslam hökmlərinin əbədilik nişanəsi olan bu mövzu bütün dinlərdə təsbit olunmuşdur və qurtuluş məsələsi dini amallar sırasında dinlərin prinsipial məsələlərindən biri kimi öz yerini tutmuşdur. Qeyri-ilahi ideologiyalarda və firqələrdə də hansısa formada bu mövzu ilə rastlaşmaq olur…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

three × 3 =