NƏFSİN SAFLAŞDIRILMASI

MÜƏLLİF: AYƏTULLAH İBRAHİM ƏMİNİ

January 5, 2019

Bu elmi bəhsə başlamazdan əvvəl mühüm bir məsələni xatırlatmaq yerinə düşərdi: Nəfsin paklaşdırılması bir tərəfə çəkilib guşənişin həyat tərzi keçirtmək, dünyəvi işləri tərk etmək və ictimai məsuliyyətlərdən boyun qaçırmaq demək deyildir…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

5 × three =