QEYB DÖVRÜNÜN TARİXİ

MÜƏLLİF: PUR SEYYİD AĞAYİ

January 2, 2019

Hicri-qəməri 260-cı ildə imam Həsən Əsgərinin (ə) şəhadətə çatması ilə qeyb (qeybət) dövrü başlandı. Qeyb o zaman baş verir ki, dinin əsas proqramı işdən düşür, hədislər toplum şəklində qorunur və hədislərin tanınmasında onların araşdırılması meyar olur. Şiə əqidəsini və fiqhini müxalif firqələrdən, xüsusi ilə xəlifələri himayə edən sünnə əhlindən müdafiə edən şagirdlər hadisələrə təsir göstərir…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 × 3 =