MEYSƏM TƏMMAR

MÜƏLLİF: CƏVAD MÜHƏDDİSİ

February 4, 2018

İmam Əlinin (ə) məktəbi insanlar üçün tərbiyə məktəbidir. Təkamül və kamal istedadı olan kəs Əmirəlmömininin uca şəxsiyyəti nurunda cana gəlir, dirilirdi. Bu insan mənəvi cəhətdən çiçəklənir və insaniyyət meracına ucalırdı…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 17 =