KUMEYL DUASINİN ŞƏRHİ

MÜƏLLİF: Böyük alim, professor şeyx Hüseyn Ənsariyan

February 6, 2018

Dua insanın öz tanrısı ilə söhbəti, məxluqun Xaliqlə
əlaqə vasitəsi sayılır. Əhli-beytdən nəql olunmuş dualar arasında
“Kumeyl” duası öz ali və irfani xüsusiyyətlərinə görə
müstəsna yer tutur.  “Kumeyl” duasını ilahi, irfani və insani məsələləri açıqlayan
əhatəli bir məktəb kimi qəbul edə bilərik. Bu duadakı
incə həqiqətləri dərk etmək üçün onun hər cümləsinin
şərhinə ehtiyac vardır.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − 4 =