ÖLÜM OVÇUSU
Roman , Tövsüyə olunanlar / February 23, 2019

Allahın yadıyla başlayıb, onun razılığını əldə etmək ümidiylə, eləcədə öz boynumda olan şəri vəzifəmi yerinə yetirmək məqsədiylə…

ƏL-MURACİAT
Tövsüyə olunanlar / February 20, 2019

EY KİTABIM!   Müəllif dolğun mənalı şeri ilə kitaba xitabən deyir: “Ey mənim kitabım, yer üzündə seyr et və istədiyin yerə ayaq bas! Qoy oxucuların həmişə səni sevərək oxusunlar. Səndə məni qorxudan nə bir yalan, nə də heysiyyətinə nöqsan gətirəcək bihudə, dəlilsiz bir məsələ yoxdur.”…

ƏBƏDİ ÖYÜD
Tövsüyə olunanlar / February 12, 2019

Bu, ölümə yaxın, zamanın qələbəsini etiraf etmiş bir atanın öyüdüdür; həyat ondan üz döndərmiş, o, rüzgara təslim olmuş, ölülər məskənində sakin olmuşdur…

SƏHRA ULDUZU
Roman , Tövsüyə olunanlar / February 8, 2019

Həmd olsun Allaha, bizə tövfiq verdi, yardımçı oldu ki, bu vərəqlərin ağ sinəsinə lətif duyğular arasından əsillik və məsumluğu əks etdirən sözlər yazaq. Şükür məsum imamların (ə) sonsuz nur və kəramətinin müqəddəsliyinə!…

ƏLİ (Ə) KİMDİR?
Tövsüyə olunanlar / February 8, 2019

Həmd-səna yaranışın ölçülü vücuduna varlıq libası geyindirmiş və əbədi qüdrət təcəllalarını təbiət əsərlərində nümayiş etdirmiş Allaha layiqdir…