ÖLÜM OVÇUSU

MÜƏLLİF: Seyyid Həmid Rza Taleqani

February 23, 2019

Allahın yadıyla başlayıb, onun razılığını əldə etmək ümidiylə, eləcədə öz boynumda olan şəri vəzifəmi yerinə yetirmək məqsədiylə…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

17 + 8 =