ÜÇÜNCÜ HİDAYƏT
Roman , Tövsüyə olunanlar / January 30, 2019

Bu kitabın yazılması üçün ilk qığılcım bir dialoqun çəkilişi ilə başladı. Kamera, kameranın üzərinə yerləşdirildiyi üçayaqlı və operator; operator, yaxud müsahibə aparan otaqda sükuta riayət edilməsinə israr edirdi…

ƏQİDƏ ÜSULLARININ TƏLİMİ
Tövsüyə olunanlar / January 29, 2019

Əsaslı əqidə və düşüncələr agahlıq üzündən olub-olmamasına baxmayaraq hər cür dəyər sisteminin əsasını, mütəşəkkil bir ideologiyanın bünövrəsini təşkil edir və insanların rəftar…

QÜRBƏTDƏ QALAN AYAQ
Roman , Tövsüyə olunanlar / January 19, 2019

Bəlkə birinci körfəz müharibəsində ata Buş tərəfindən öldürülmüşdür. Bəlkə ikinci körfəz müharibəsində oğul Buş tərəfindən öldürülmüşdür…

SURӘLӘR GÜLÜSTАNI
Tövsüyə olunanlar / January 14, 2019

“Аllаh siz Әhli-Bеytdәn çirkinliyi yох еtmәk, sizi pаklаmаq istәyir.” [1] “Bu Qurаn nаzil еtdiyimiz mübаrәk bir kitаbdır. Оnа tаbе оlub, itаәtsizlikdәn çәkinin ki, bәlkә sizә rәhm еdilә.” [1] “Әhzаb”, 33…

DA (ANA)
Roman , Tövsüyə olunanlar / January 7, 2019

“Qəhrəman qadınlar” kitabını oxuyanda 14 yaşım olardı. İlkin İslam dövründən sonra əlcəzairli müsəlman və inqilabçı qız Cəmilə Bupaşanın (Djamila Boupacha) şəxsiyyəti mənim üçün çox maraqlı idi. Hansı ki, gənc bir xanımın ölkəsini işğal edənlərə qarşı qeyri-bərabər mübarizəyə daxil olması hadisəsini qəbul etmək çətin idi. O, öz xalqının şərəf və azadlığını qorumaq üçün təcavüzkar fransalıların vəhşi işgəncələrini qəbul edir, amma işğalçılar qarşısında boyun əymir…

NƏFSİN SAFLAŞDIRILMASI
Tövsüyə olunanlar / January 5, 2019

Bu elmi bəhsə başlamazdan əvvəl mühüm bir məsələni xatırlatmaq yerinə düşərdi: Nəfsin paklaşdırılması bir tərəfə çəkilib guşənişin həyat tərzi keçirtmək, dünyəvi işləri tərk etmək və ictimai məsuliyyətlərdən boyun qaçırmaq demək deyildir…

QEYB DÖVRÜNÜN TARİXİ
Tövsüyə olunanlar / January 2, 2019

Hicri-qəməri 260-cı ildə imam Həsən Əsgərinin (ə) şəhadətə çatması ilə qeyb (qeybət) dövrü başlandı. Qeyb o zaman baş verir ki, dinin əsas proqramı işdən düşür, hədislər toplum şəklində qorunur və hədislərin tanınmasında onların araşdırılması meyar olur. Şiə əqidəsini və fiqhini müxalif firqələrdən, xüsusi ilə xəlifələri himayə edən sünnə əhlindən müdafiə edən şagirdlər hadisələrə təsir göstərir…