ƏL-MURACİAT

MÜƏLLİF: ƏLLAMƏ SEYYİD ƏBDÜL-HÜSEYN ŞƏRƏFÜDDİN MUSƏVİ

February 20, 2019

EY KİTABIM!

 

Müəllif dolğun mənalı şeri ilə kitaba xitabən deyir:

“Ey mənim kitabım, yer üzündə seyr et və istədiyin yerə ayaq bas! Qoy oxucuların həmişə səni sevərək oxusunlar. Səndə məni qorxudan bir yalan, də heysiyyətinə nöqsan gətirəcək bihudə, dəlilsiz bir məsələ yoxdur.”…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

four + eleven =