ÇƏRƏKƏ

TƏRTİB EDƏN:..HACI FAİQ NƏBİYEV   Kitabın adı:…………………………………………..Çərəkə Tərtib edən:…………………………Hacı Faiq Nəbiyev Kompüterdə yığdı:…………………….Məşədi Rasim Çap növbəsi:…………………………………………Birinci Nəşr edən:…………………………………………Şəhriyar Tiraj:…………………………………………………………5000 Çap tarixi:………………………………………………..2005 964-5934-44-3 «Alul–Beyt» mərkəzi Bu kitabça cənab Seyyid Sadiq Dehsorxinin rəhbərliyi altında çap olunmuşdur. Çapa hazırlayan: Hacı Faiq Nəbiyev

ÖVSAFÜL-ƏŞRAF

Tərcümə, çıxarışlar, qeyd və şərhlər Füzuli Şəfiyevindir     Entesharate Darul-huda   Uzun illər boyu “Övsafül-Əşraf” kitabı görkəmli alimlər tərəfindən tədqiq edilmiş və yeri gəldikcə bir çox dünya dillərinə tərcümə olunmuşdur. Günümüzə qədər gəlib çatmış əlyazma nümunələri, həmin nüsxələrdə olan fərqlər qeyd olunan işləri dərinləşdirmiş və bu tədqiqatların nəticəsi olaraq, kitabın əsas hissələri demək olar ki, dəqiqləşmişdir. Üzərində tədqiqat işləri aparılan və əksər alimlərin diqqətini cəlb edən nümunələrdən biri də görkəmli alim Seyyid Mehdi Şəmsəddinin 1990-cı ildə nəşr etdiyi nüsxədir. Bu tərcümə də məhz həmin nüsxə əsasında hazırlanmışdır…     Kitabın adı:…………………………Övsafül-Əşraf Müəllif:…………………….Xacə Nəsirəddin Tusi Tərcümə edən:……………………..Füzuli Şəfiyev Nəşr edən:……………………………….Darul-huda Çap tarixi:…………………………………………2005 Çap növbəsi:…………………………………..Birinci Tiraj:………………………………………………..3000