HÜCR İBN ƏDİ
Tövsüyə olunanlar / January 30, 2018

Nümunəvi insanların həyatı gözəl bir rəsm əsəri tək, həyat yolunu və düzgün hərəkət istiqamətini işıqlandırır. Necə yaşamaq və kamala necə çatmaq suallarına cavab almaq üçün ideal axtarmayan kimdir?! Ən mühüm məsələ idealı düzgün seçməkdir. Çalışmalıyıq ki, yanlış ideallara aldanıb, yolumuzu azmayaq!

DÜŞMƏN NÜFUZU
İctimai-Siyasi , Tövsüyə olunanlar / January 28, 2018

Bu gün musəlman Respublikaları üçün düşmən nüfuzu böyük təhlükələrdən biridir. Düşmən nüfuz etmək istəyir. Nüfuz nədir? Nüfuz iqtisadi ola bilər. Əlbəttə ki, düşmən nüfuzunun ən az təsirlisi iqtisadi nüfuzdur. Təhlükəsizlik sahəsində nüfuz da kiçik ola bilər. Amma təhlükəsizlik sahəsində nüfuz düşüncə, mədəniyyət, siyasət sahəsində nüfuzla müqayisədə kiçikdir. Yoxsa onu kiçik saymaq olmaz…

MƏN SAĞAM
Roman , Tövsüyə olunanlar / January 23, 2018

Bu kitabı yazdım ki, deyim: Mən sağam. Sağam ki, ailəmdən bir gündə iki nəfərin şəhid olduğunu və ananın həyat yoldaşı ilə övladının yasını birgə tutduğunu unutmayaq…

MƏSƏLLƏR
Quran və hədis , Tövsüyə olunanlar / January 17, 2018

Sual 1: Nə üçün Allah yaranışa əl qatıb, bir bu qədər mövcudu, eləcə də, insanı yaradıb? Cavab: Əgər gözəl nitqi olan bir alim danışarsa, ondan nə üçün danışdığı soruşulmamalıdır. Çünki malik olduğu elm və 3 natiqlik onu öz biliklərinin bəyanına vadar edir. Əgər o susub, elmini gizlədərsə, bu iş sual doğura bilər.Qadir, həkim və mehriban Allah torpaqdan buğda, buğdadan nütfə, nütfədən kamil insan yarada bildiyi halda, nə üçün də yaratmamalıdır?!

ALLAHIN ELÇİSİ
Tövsüyə olunanlar / January 14, 2018

Tarixə baxış və hekayətçilik şirin və cazibəli, eyni halda, xəyallarla baş qatıcıdır. Lakin ötənlərdən götürülən ibrət yol bələdçisi, keçmişlərin təcrübəsi isə bəşəriyyətin qorxulu və sonsuz səfərində bir ehtiyatdır…

AŞURA İNQİLABI
On dörd məsum , Tarix , Tövsüyə olunanlar / January 12, 2018

Onun qəbir daşına yazılıb:  “O bizim müsəlmanlığımızın dəlili idi.”Bu kəlam bir çox tanışların həmin qəlbigeniş insan haqqındakı ən gözəl vəsfidir.Mərhum höccətil-islam vəl-müslimin hacı Əliəsğər Səffar Hərəndi elə insanlardan idi ki, onun haqqında danışarkən yalnız doğum və vəfat tarixlərini qeyd etmək bəs etmir. Bu insanın həyatını addım-addım araşdırmaq və izləmək lazımdır…

İBRƏT GÜZGÜSÜ
Tövsüyə olunanlar / January 11, 2018

Biz insanlar–hər birimiz müxtəlif yönlərdən yaşa-dığımız topluma sıx bağlıyıq. Həmçinin, bu günkü cə-miyyətimiz zəncirvari bir silsilə ilə yer üzündə yaşa-mış xalqlarla ayrılmaz bir bağlılığa malikdir. Bəşərin ictimai bağlılığı bir tərəfdən, tarixi bağlı-lığı digər tərəfdən insan həyatına xüsusi rövnəq verib onun qarşısında müəyyən məsuliyyətlər qoyur…