ÇƏRƏKƏ

TƏRTİB EDƏN:..HACI FAİQ NƏBİYEV   Kitabın adı:…………………………………………..Çərəkə Tərtib edən:…………………………Hacı Faiq Nəbiyev Kompüterdə yığdı:…………………….Məşədi Rasim Çap növbəsi:…………………………………………Birinci Nəşr edən:…………………………………………Şəhriyar Tiraj:…………………………………………………………5000 Çap tarixi:………………………………………………..2005 964-5934-44-3 «Alul–Beyt» mərkəzi Bu kitabça cənab Seyyid Sadiq Dehsorxinin rəhbərliyi altında çap olunmuşdur. Çapa hazırlayan: Hacı Faiq Nəbiyev