Yaşasın Kumeyl

MÜƏLLİF: Möhsün Mütləq

July 31, 2022

Stolumuzun üstündə, görkəmindən bir neçə il nəmli sandıqda qaldığı bilinən yüzvərəqli bir dəftər vardı. İlk səhifəsini açanda Möhsün Mütləqin adını, ünvanını və telefon nömrəsini gördük. Vərəqlədikcə Kumeyl batalyonunun cəbhədə qopardığı toz-dumana şahid olduq, barıt qoxusunu duyduq, bildik ki, bunlar bir bəsicinin[1] qeydləridir.

Sonrakı günlərdə Möhsünlə daha yaxından tanış olduq. Onun qısa saçı və uzun duyğuları bizi dəftərin yeni bir üzvü ilə tanış etdi.


[1] İranda Bəsic paramilitarist könüllülər təşkilatının üzvləri bəsici adlanır.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 2 =