VİLAYƏTİ-FƏQİH NƏZƏRİYYƏSİNƏ ÖTƏRİ BİR BAXIŞ

MÜƏLLİF: AYƏTULLAH MƏHƏMMƏD TƏQİ MİSBAH YƏZDİ

June 5, 2018

Vilayəti-fəqih nəzəriyyəsini haqlı olaraq imam Mehdinin (əc) qeyb dövründə İslamın siyasi üsul-idarəsinin ən prinsipial və mühüm əsası saya bilərik. Bu nəzəriyyə 20 əsrin sonlarında cəmiyyətin idarə olunması baxımından dinin rolunu və səlahiyyətini əməli şəkildə sübuta yetirdi. İslam Respublikasının banisi həzrət imam Rahil (r) bu düşüncəyə əsaslanaraq İslam üsul-idarəsi yaratdı. Hansı ki, dünyanın imperialist super gücləri bu prosesə ciddi müxalifətdə idilər…

2 Comments

  • Zaurhussaini June 11, 2018 at 7:23 am

    Çox gözəl səyfədir. Allaha xatir dayanmadan davam edin. Bu savabınızın əcrini Allah verəcək in şə Allah. Bu işdə əziyyəti olan hər bir kəsə minnətdaram.

    • Ibrahim August 1, 2018 at 3:29 pm

      Çox sağolun Allah razı olsun

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ten − four =