VƏHHABİ MƏZHƏBİ

MÜƏLLİF: Ustad Cəfər Sübhani

December 25, 2020

İslamda müxtəlif fikir cərəyanları və məzhəblər çox erkən dövrlərdə təşəkkül tapmağa başlamışdır…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

four × five =