SÜLHSEVƏRLİK

MÜƏLLİF: ƏLİ ƏSĞƏR RİZVANİ

March 30, 2019

Hazırkı əsrdə bəzi firqələr və din ardıcılları geniş təbliğat aparıb, bütün imkanları ilə öz batil hədəflərinə çatmağa çalışırlar…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

8 − four =