SƏHRA ULDUZU

MÜƏLLİF: Əhməd Dehqan

February 8, 2019

Həmd olsun Allaha, bizə tövfiq verdi, yardımçı oldu ki, bu vərəqlərin ağ sinəsinə lətif duyğular arasından əsillik və məsumluğu əks etdirən sözlər yazaq. Şükür məsum imamların (ə) sonsuz nur və kəramətinin müqəddəsliyinə!…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

five + 1 =