ŞƏHADƏT YATAĞINDA MÖVLANIN (Ə) ÖYÜDÜ

MÜƏLLİF: DOKTOR MİSBAH YƏZDİ

April 11, 2018

Böyük bir insan şəhadət yatağında! Onun uca ruhu torpaq tənindən ayrılmaqda, ərşi-əlaya pərvaz etməkdədir…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

5 + thirteen =