QÜRBƏTDƏ QALAN AYAQ

MÜƏLLİF: Seyid Nasir Hüseynipur

January 19, 2019

Bəlkə birinci körfəz müharibəsində ata Buş tərəfindən öldürülmüşdür.

Bəlkə ikinci körfəz müharibəsində oğul Buş tərəfindən öldürülmüşdür…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

18 + eleven =