QURAN TƏHRİF OLUNMAYIB

MÜƏLLİF: ŞEYX MƏHƏMMƏDCAVAD FAZİL LƏNKƏRANİ

April 5, 2018

“Təhrif” termini ərəb dilində “təfil” modelinin məsdəri olub, etimoloji baxımdan “hərf” sozü ilə əlaqədardır…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

sixteen − 4 =