qirх mәclis, min hәdis

MÜƏLLİF: Әhmәd Dеhqаn

June 18, 2018

İslаm mааrif vә mәdәniyyәtini yаymаq işindә tәbliğçilәrin lаzımı qәdәr sаvаdlаnmаlаrı zәruridir. Bunun dа ruhi vә mәnәvi cәhәtlәri vаrdır ki, özünü islаh vә tәhzib kimi fаktоrlаrı tәlәb еdir…

One Comment

 • Eşqin (عشقین) May 13, 2020 at 4:04 pm

  بسم الله
  Səlamun aleykum.

  Niyə bu kitabı yükləmək olmur?
  Yükləmək istədikdə “İnsan həyatında təqlidin rolu” faylını yükləyir.
  Zəhmət olmasa bu haqda bir iş görəsiz. Mümkündür texniki xəta vardır.
  Təşəkkür edirəm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 × three =