ÖVSAFÜL-ƏŞRAF

MÜƏLLİF: XACƏ NƏSİRƏDDİN TUSİ

December 2, 2017

Tərcümə, çıxarışlar, qeyd və şərhlər Füzuli Şəfiyevindir

 

 

Entesharate Darul-huda

 

Uzun illər boyu “Övsafül-Əşraf” kitabı görkəmli alimlər tərəfindən tədqiq edilmiş və yeri gəldikcə bir çox dünya dillərinə tərcümə olunmuşdur. Günümüzə qədər gəlib çatmış əlyazma nümunələri, həmin nüsxələrdə olan fərqlər qeyd olunan işləri dərinləşdirmiş və bu tədqiqatların nəticəsi olaraq, kitabın əsas hissələri demək olar ki, dəqiqləşmişdir. Üzərində tədqiqat işləri aparılan və əksər alimlərin diqqətini cəlb edən nümunələrdən biri də görkəmli alim Seyyid Mehdi Şəmsəddinin 1990-cı ildə nəşr etdiyi nüsxədir. Bu tərcümə də məhz həmin nüsxə əsasında hazırlanmışdır…

 

 

Kitabın adı:…………………………Övsafül-Əşraf

Müəllif:…………………….Xacə Nəsirəddin Tusi

Tərcümə edən:……………………..Füzuli Şəfiyev

Nəşr edən:……………………………….Darul-huda

Çap tarixi:…………………………………………2005

Çap növbəsi:…………………………………..Birinci

Tiraj:………………………………………………..3000

One Comment

  • fərid talib December 25, 2019 at 12:21 am

    Mükəmməl bir əsər!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + seven =