NUR TƏFSİRİ 2

MÜƏLLİF: Möhsün Qəraəti

June 7, 2019

“Ali-İmran” surəsi 200 ayədən ibarətdir. Surənin ayələrində xüsusi bir nizam və uyğunluq var. Surə Mədinədə nazil olmuşdur. Surənin nüzulu İslama dəvət nidasının dünyaya ucaldığı və bu nidanın düşmənləri oyadıb onların qulaqlarını cingildətdiyi bir dövrə təsadüf edir…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 + 11 =