NAMAZIN HİKMƏT VƏ SİRLƏRİ

MÜƏLLİF: AYƏTULLAH ƏHMƏD EHTİMAM

October 14, 2018

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Əlhəmdulillahi Rəbbil aləmin. Vəssəlatu vəssəlamu əla səyyidinə Muhəmmədin və alihi əcməin.

Qarşınızdakı kitab böyük alim, yüksək məqamlı fəqih, mərhum Ayətullah hacı şeyx Əhməd Ehtimamın əsərlərindəndir. Bu qiymətli əsər faydalı olmaqla yanaşı insan ruhuna səfa verir, onun düşüncə və qəlbini qüvvətləndirir…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 × 5 =