NƏSİHƏTLƏR

MÜƏLLİF: Ayətullah Meşkini

December 23, 2017

İslam dininin qorunub əbədi olaraq saxlanılmasının və genişlənməsinin əsas zəmanətvericisi onun göstərişlərinin təbliğ olunması, insanları yaxşı işlərə dəvət edib, pis işlərdən çəkindirmək prinsipinin həyata keçirilməsidir. Bu üç böyük və mühüm iş vacib bir vəzifə kimi bu dinin bütün ardıcıllarının öhdəsinə düşür…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

12 − five =