NƏHCÜL-BƏLAĞƏ 2

MÜƏLLİF: İmam Əli (Ə)

November 5, 2019

Kim diqqət və düşüncə ilə «Nəhcül-Bəlağə»ni mütaliə etsə, əbədi səadətə yol tapar. Kim ona əməl etsə, Allah və Peyğəmbərin razılığını əldə edər və onun nəticəsində dünya həyatında başı uca və qəlbi diri, qəbr və qiyamətdə rahat, Cənnətdə isə kam alan olar…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

20 + nineteen =