NƏFSİ SAFLAŞDIRMADAN QABAQ ÖZÜNÜTANIMA

MÜƏLLİF: MƏHƏMMƏD TƏQİ MİSBAH YƏZDİ

January 23, 2019

İnsan, müxtəlif baxımlardan ayrı-ayrı elmlərin mövzusudur. Psixologiya, sosiologiya, tarix, əxlaq, tibb, hətta fiziologiya və biologiya da uyğun elmlərdəndir…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

twelve − 2 =