NƏCİB

MÜƏLLİF: Məhəmmədcavad Cəzini

March 2, 2022

Gözlərimə təzə yuxu getmişdi ki, ratsiyanın avtomat kimi çalan zəngindən diksindim. Gözlərimi çətinliklə aça-aça alaqaranlıq səngərdə əlimi uzadıb dəstəyi götürdüm. Mərkəzdəki növbətçi idi.

– Nə olub, Əli? – deyə soruşdum.

– Artilleriya taqımının kabeli qırılıb. Uşaqların birini oyat, gedib təmir etsin.

– Artilleriya?! Özü də gecənin bu vaxtı?! Qoy sabaha qalsın. Gecənin yarısı artilleriya ilə nə işin var?

– Mənim işim yoxdur, üçüncü taqımın komandirinin işi var.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

6 + seven =