MÜSLİM İBN ƏQİL

MÜƏLLİF: CƏVAD MÜHƏDDİSİ

February 2, 2018

Özünü tərbiyələndirmiş və pak insan-ların böyük ruhu başqalarına da paklıq və iman aşılayır. İsar əhlinin Allah yolunda sədaqət və fadakarlığı ətraf-dakıları da məsuliyyət və fədakarlığa ruhlandırır. ..

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine + six =