Müqavimət generalı, vilayət əsgəri

MÜƏLLİF: Qasim Nəsirzadə

December 19, 2022

“Müqavimət” sözü Qurandan gələn, Quranın ictimai ayə və anlayışları ilə əlaqədar olan fundamental və fitri sözlərdəndir. Lüğət və təfsirlərə əsasən, onu tövhid, ədalət və nəhayət, İslam məfhumları ilə bərabər bilmək olar…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + ten =