Mizanul – hikmət II CILD

MÜƏLLİF: Ayətullah Məhəmməd Məhəmmədi Reyşəhri

August 25, 2019

Quran:

«Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğrularla birgə olun.»[1]

Hədis

3467. Allahın Peyğəmbəri (s): «Cənnət qapılarından biri olan doğruluğu sizə tövsiyə edirəm.»[2]


[1] Tövbə, ayə 119

[2] Tarixe Bağdad, c.11,  hədis 82

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

fifteen − two =