MİSTER HEMFERİN XATİRƏLƏRİ

MÜƏLLİF: Pravda Severa

March 30, 2019

Əziz oxucular! Qarşınızda olan bu kitab, vaxtilə İngiltərənin Müstəmləkələrə Nəzarət Nazirliyi (MNN) tərəfindən müsəlman ölkələrinə casusluq məqsədilə göndərilmiş Mister Hemferin xatirələridir…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

5 + 17 =