MƏRSİYƏLƏR

MÜƏLLİF: ƏBDÜLHÜSEYN AXUNDZADƏ

October 16, 2018

Əbbasın (ə) anası Ümmül-bəninin zəban halı

Çox ağladım ahü-zardan yoruldum,

Bu həyati təlx bardan yoruldum,

Hamı gəldi mənim balam gəlmədi,

Bu qapıda intizardan yoruldum.

 

Ürəyimin gedən dayağı, ey vay,

Dama düşən şikar sayağı, ey vay,

At üstündən yerə qolsuz düşəndə,

Üzəngidə qalan ayağı, ey vay.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

four + eleven =