MƏHBƏSİN TƏNHALIĞI

MÜƏLLİF: Əmir Məhəmməd Abbasnejad

January 7, 2020

Bəzi gülüşlər bizə tanış gəlir. Bu gülüşlərin harada olması mühüm deyil; divarın üzərindəki rəsmdə və ya şəkil çərçivəsinin içində və yaxud da qəlbimizin dərinliyində. Bizə elə gəlir ki, o gülən şəxsi tanıyırıq. Bu gülüşləri həyatımızda az görmüşük…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

nineteen − six =