MƏAD

MÜƏLLİF: Şəhid Əbdülhüseyn Dəstğeyb

April 7, 2018

“Məad” «əvd» kökündən olub “qayıtmaq” mənasını verir. Çünki ruh ikinci dəfə bədənə qaytarılır. Məad müqəddəs İslam dininin əsaslarındandır. Buna inanmaq vacibdir ki, hər bir insan ölümdən sonra yenidən dirilir və əqidəsinin, əməllərinin əvəzini alır…

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

6 + 1 =