Kəhrəba, Şəhadət günəşi

MÜƏLLİF: Ayətullah Seyid Əli Hüseyni Xamenei

November 7, 2017

Bismillahir-rəhmanir-rəhim

Kəhrəba, Şəhadət günəşi

 

Şiəlik -məhəbbət məzhəbi

Şiәlikdә tәbliğat mәhәbbәt vә eşq әsasında aparılır. Şiәlik
mәhәbbәt mәzhәbidir vә mәhәbbәt şiәliyin özәl xüsusiyyәti.
Şiәlik kimi mәhәbbәtlә әlaqәdar olan az mәktәb, mәslәk, din,
ayin vә tәriqәt tapmaq olar. Şiәliyin kökü mәhәbbәt
zülalındadır, tәvәlla vә tәbәrra, sevgi vә nifrәt dinidir. Onda
eşq vә mәhәbbәt düşüncә vә ağılla uyğun vә çiyin-çiyinәdir,
iman duyğusal bağlılıqla yanaşıdır…

 

Kitаbın аdı:…………………………………..Kәhrәba
Tәrtib edәn:………………………………..Hadi Ülya
Tәrcümә еdәn:………………………İbrahim Mirzә
Nәşr еdәn:…………………………….”Üfüqe-fәrda”
Çаp tаriхi:………………………………………….2013
Çаp növbәsi:……………………………………Birinci
Tirаj:…………………………………………………3000

 

Kitаbın аdı:………………………….Şәhadәt günәşi
Tәrtib edәn:………………………..Əhmәd Müxbiri
Tәrcümә еdәn:……………………….İbrahim Mirzә
Nәşr еdәn:…………………………….”Üfüqe-fәrda”
Çаp tаriхi:………………………………………….2013
Çаp növbәsi:……………………………………Birinci
Tirаj:…………………………………………………3000

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + 9 =