İSLAMDA AİLƏ

MÜƏLLİF: Hüseyn Ənsariyan

September 16, 2018

Şübhəsiz ki, müqəddəs İslam dinində ailə qurmaq və onunla bağlı məsələlərin əhəmiyyəti sübuta ehtiyacı olmayacaq qədər aydındır. Məhz bu əhəmiyyət cənab Haqqın Quranda, məsum öndərlərin hədislərində (sünnətdə), görkəmli alim və şərhçilərin bu mövzuda (İslamda ailə quruluşu mövzusunda) son sözü demələrinə səbəb olmuşdur…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3 − 1 =