İSLAM VƏ QƏRB MƏDƏNİYYƏTİ

MÜƏLLİF: SEYYİD MÜCTƏBA MUSƏVİ LARİ

May 26, 2019

Bəşəriyyəti hər gün yeni-yeni üfüqlərlə tanış edən, zahiri bərli-bəzəkli görünən «mədəni dünya»mız artıq, həyat gerçəkliklərindən kənara çıxıb, iqtisadiyyat və maddiyyata əsaslanan öz məntiqi ilə insani dəyərlərin mahiyyətini dəyişdirir…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

20 − 16 =