İslam oyanışı (DİNLƏ) MP3

MÜƏLLİF: Ayətullahul-üzma Seyyid Əli Hüseyni Xamenei

April 28, 2021

Ayətullah Xameneinin çıxışlarından

Əziz iştirakçılara, qonaqlara xoş gəldiniz deyirəm. Bizi bu məclisə toplayan İslami oyanış prosesidir. Yəni məntəqə xalqları arasında böyük təbəddülat yaratmış, inqilablar ərsəyə gətirmiş oyanış və agahlıq gündəmdədir. Bu oyanış məntəqəyə və dünyaya hakim kəsilmiş şeytanların ağlına gəlmirdi. Bu əzəmətli dirçəliş istibdad sədlərini viran qoydu, onun mühafizlərini dizə çökürüb qəzəbə gətirdi…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

eight − 6 =