İSLAM MAARİFİ İLƏ XÜLASƏ TANIŞLIQ

MÜƏLLİF: MƏHƏMMƏD AZƏRİ

January 2, 2018

1-Cİ DƏRS: ELM NƏDİR?

İslam peyğəmbəri (s) buyurur: “Elm üç şeydir: “ayətun muhkəmə”, “fərizətun adilə” və “sunnətun qaimə”. Bunlardan başqa nə varsa, elm yox, fəzilətdir” (“Üsuli – kafi,”c 1 s 37)…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

6 − 4 =