İSLAM ETİQADININ ƏSASLARI

MÜƏLLİF: DOKTOR MİSBAH YƏZDİ

March 24, 2018

Bu kitabın əsas məqsədi dini istilahda “üsuliddin” adlandırılan islami əqidə prinsiplərini bəyan etməkdən ibarətdir. Buna görə də hər şeydən əvvəl “din” kəlməsi və onunla əlaqədar olan sair kəlmələri barəsində bir qədər izah verməyi lazım görürük. Çünki məntiq elmində deyildiyi kimi təssəvür yönünə malik olan müqəddimələr (təriflər) hər bir şeydən öncə bəyan olunmalıdır…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 × 3 =