İNSAN HƏYATINDA TƏQLİDİN ROLU

MÜƏLLİF: AYƏTULLAH MƏHƏMMƏDTƏQİ MİSBAH YƏZDİ

June 13, 2018

İnsan bütün seçimlərində məqsədə çatmaq üçün zəruri biliklərə malik olmalıdır. O, əldə etdiyi elm və mərifət, araşdırmalarla iqtisadi və ictimai, dünyəvi və üxrəvi (axirətə aid) həyat yolu və ənənələri müəyyənləşdirməlidir. İnsanın istedadları və gücü məhdud olduğundan, eləcə də, bütün sahələrdə mütəxəssislik dərəcəsinə yüksələ bilmədiyindən o başqalarının biliklərindən faydalanmağa məcburdur…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

20 − 4 =