İMAM ZAMANLA GÖRÜŞƏNLƏR

MÜƏLLİF: Toplayan: İsmayıl Əhmədov

May 10, 2020

“Pərvərdigara! Ağlayıb-sızlayaraq Səndən İmam Zamanın kəramətli dövlətini zühura yetirməyini, onun zühuru ilə İslama və ümmətinə izzət əta qılmağını, nifaq və nifaq əhlini zəlil etməyini istəyirik.

Wrap Up

Pros

Cons

One Comment

  • Sadiq August 16, 2020 at 1:12 am

    Əla kitabdır

Leave a Reply

Your email address will not be published.

16 − 3 =