İMAM RİZA ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI

MÜƏLLİF: MEHDİ PİŞVAYİ

December 30, 2017

İmam Riza (əleyhissəlam) İmam olduğu iyirmi ilin onunu Harun Ər-Rəşidlə, beş ilini Məhəmməd Əminlə, son beş ilini isə Abdullah Əl-Məmunla həmzaman olmuşdur…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

15 + 15 =