İMAM MUSA SƏDR

MÜƏLLİF: ƏBDÜRRƏHİM ƏBAZƏRİ

June 23, 2018

İdeoloji hərəkat öncüllərini düşüncə baxımından öz ardıcıllarından daha güclü və daha qətiyyətli saymalıyıq. Bu şəxsiyyətlər bəzən tarixi-ictimai və ya ideoloji mühiti cuşa gətirib çeşidli proqramlarla cəmiyyətin düşüncə üfüqündə yeni baxışlara yol açırlar…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

four + three =