İMAMƏT HAQQIN DİLİ İLƏ

MÜƏLLİF: Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi

March 12, 2018

Ümumi mənada ”imamət” və “rəhbərlik”, xüsusi mənada isə İslam peyğəmbərinin canişinlik məsələsi tarixdə yüksək əhəmiyyət daşıyan teoloji-təfsiri bəhslərdəndir və heç bir mövzu haqda bu qədər söz açılmamışdır…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

8 + two =