HÜCR İBN ƏDİ

MÜƏLLİF: Cəvad Mühəddisi

January 30, 2018

Nümunəvi insanların həyatı gözəl bir rəsm əsəri tək, həyat yolunu və düzgün hərəkət istiqamətini işıqlandırır. Necə yaşamaq və kamala necə çatmaq suallarına cavab almaq üçün ideal axtarmayan kimdir?! Ən mühüm məsələ idealı düzgün seçməkdir. Çalışmalıyıq ki, yanlış ideallara aldanıb, yolumuzu azmayaq!

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

8 + nine =