HAQQIN İZİ İLƏ

MÜƏLLİF: Əli Əsğər Rizvani

September 30, 2018

Şiəliyin həqiqəti, onun mənşəyi daim bir çox keçmiş və müasir müəlliflərin, tarixçilərin diqqət mərkəzində olmuş və fikir mübadiləsi aparılmışdır. Əksər müəlliflər şiəliyin həqiqətindən danışarkən onun Peyğəmbərin (s) vəfatından yarım əsr sonra inanc bölgüsü əsrində siyasi, etiqadi ixtilaflar səbəbilə meydana gəldiyini bildirirlər…

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

six + 12 =